Supervision

Supervision er en mulighed for at undersøge og udvikle sin praksis.

Supervision er et redskab til at understøtte  den professionelle tilgang og forebygger udbrændthed og stress.

Supervision virker kulturskabende og fremmer den professionelle identitet.

Supervision kan anvendes i daginstitutioner, skoler, behandlingsinstitutioner – af sundhedsplejersker, familiekonsulenter, socialrådgivere, tværfaglige teams m.m

Supervision kan anvendes både af enkeltpersoner og grupper.