AKT vejlederen som konsulent

Målgruppe: AKT vejledere

Tema: At understøtte AKT vejlederens rolle og funktion

Formål: Akt vejlederen skal kunne indtage mange roller, og skal især kunne administrere at skifte mellem at være kollega og sparringspartner for sine kollegaer.

Det kræver, at AKT vejlederen bliver opmærksom på at kunne sætte konteksten og afstemme forventninger og samtidig få tydeliggjort egne kompetencer og rammer.

Det er vigtigt, at AKT vejlederen kan skifte mellem observation, gode råd, vejledning og reel supervision af andres praksis. AKT vejlederen skal samtidig kunne håndtere at opleve kollegers afmagt og vide, hvornår ledelsen skal inddrages.

Dette forløb vil sætte fokus på de forskellige typer af opgaver, som AKT vejlederen vil møde og skærpe klarheden omkring funktionen.

Form: Der vil blive arbejdet med teoretiske oplæg, supervision til eksempler fra praksis, og øvelser, der vil hjælpe til nye redskaber.

Tid: 3 x 3 timer med 14 dages mellemrum

Antal: 20 deltagere

Underviser: Susan Harnow

Kursusted: