Anerkendelse i øjenhøjde

Målgruppe: Lærere og pædagoger

Tema: At tale med børn

Formål: Gennem en anerkendende tilgang er det muligt at få nye forståelser af børn og derigennem selv opnå nye handlemuligheder.

Træthed og resignation i arbejdet skyldes ofte afmagt og en følelse af ikke at slå til.

Via et fokus på anerkendelse og ressourcer er det muligt at få både den voksne og barnet til at blive vindere af nye situationer.

Barnet vil få større tiltro til egen læring.

Læreren eller pædagogen vil desuden mærke større arbejdsglæde og energi ved at flytte sit fokus fra det, der ikke lykkes til det, der lykkes. Og også opleve at det vil brede sig til andre relationer.

Form: Der vil blive arbejdet med teoretiske oplæg, supervision til eksempler fra praksis, og øvelser, der vil hjælpe til nye redskaber.

Tid: 3 x 3 timer med 14 dages mellemrum

Antal: 20 deltagere

Underviser: Susan Harnow

Kursusted: