Forældremøder – en trussel eller en mulighed

Målgruppe: Lærere og pædagoger

Tema: At holde forældremøder er en væsentlig del af læreres og pædagoger arbejdsfelt. Ikke desto mindre føler mange sig dårligt rustet til at formidle og skabe dialog og kommer således nemt til at føle sig i en forsvarsposition.

Indhold: At få en forældregruppe som medspillere for arbejdet i klassen er af afgørende betydning for elevernes sociale miljø og faglige udvikling.

Kurset vil derfor have fokus på faglig formidling som kommunikationsform, evnen til at være i dialog på en lyttende og respektfuld måde og samtidig kende sine personlige og faglige grænser.

At kunne skabe debat inden for afgrænsede emner, at få alle i tale og skabe respekt for forskelligheder er afgørende kompetencer i dette felt.

Kurset giver både overblik og forskellige tilgange og muligheder for ideudvikling og øvelser.

Form: Der vil blive vekslet mellem teoretiske oplæg, øvelser og supervision til praksis

Tid: 3 x 3 timer med 14 dages mellemrum

Antal: 20 deltagere

Underviser: Susan Harnow

Kursussted: