Forældresamtaler, der indbyder til samarbejde

Målgruppe: Lærere og pædagoger

Formål: At tilføre lærere og pædagoger kompetencer til at gøre dialogen mellem lærere/ pædagoger og forældre konstruktiv og fremadrettet.

Indhold: I samarbejdet med forældre kræves ofte mere af læreren eller pædagogen end hvad seminarieundervisningen gav mulighed for.

Det er muligt via et relationelt og anerkendende syn at få mulighed for at tale om svære eller endnu usagte emner på en måde, så forældrene føler sig hørt og inviteret til et både forpligtende og udviklende samarbejde.

Det er lettere at møde familier med vanskeligheder eller meget kritiske forældre, hvis man føler sig rustet til at styre en samtale, så alle både bliver hørt og respekteret.

Det vil ligeledes være muligt at sikrer at forældrene ser skolen som en medspiller, hvor de føler sig forstået og anerkendt.

Form: Undervisningen vil veksle mellem teoretiske oplæg, øvelser og træning af anderledes spørgeteknikker, mulighed for supervision af eksempler fra praksis

Tid: 3 x 3 timer med 14 dages mellemrum

Antal: 20 deltagere

Underviser: Susan Harnow

Kursusted: