Klasserumsledelse og den moderne autoritet

Målgruppe: Lærere

Formål: For at god læring kan lykkes, må læreren kunne lede klassen eller gruppen på en måde, så der både kan skabes ro, plads og respekt for dialog og åbne debatter i et stort forum.

Lærere må i dag tage udgangspunkt i et nyt autoritets begreb, hvor læreren ikke automatisk har magten, fordi læreren er lærer, men fordi læreren er en troværdig voksen, der via en rolig og insisteren facon skaber sig en anden platform at udøve autoritet fra.

Børn har stadig brug for voksne, der kan styre og sætte grænser. Børns læring er betinget af den voksnes evne til at skabe udviklings skabende klasse rum. Den voksne bevarer imidlertid kun børn respekt gennem at kunne bevare egen kontrol og insistere på fortsat relation.

Form: Der vil blive arbejdet med teoretiske oplæg, supervision til eksempler fra praksis, og øvelser, der vil hjælpe til nye kompetencer.

Tid: 3 x 3 timer med 14 dages mellemrum

Antal: 20 deltagere

Underviser: Susan Harnow

Kursusted: