Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger

Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger

Kursusrækken er tænkt som en løbende opkvalificering af gruppen, der varetager arbejdet med børn og unge, og en måde at tilføre kompetencer til kommunikation bredt forstået i forhold børn, forældre og kolleger med tanker på et mere udviklende læringsmiljø.

Kursusrækken kan blive indledt med et basiskursus, der tager afsæt i kommunens børne- og unge politik, og derfra udmønte et menneske- og forandringssyn, der har udgangspunkt i relationer og kompetencer.

En forståelse, der har respekt for den enkelte og med tiltro til, at alle rummer potentialer for udvikling.

Kurserne er opbygget som en blanding af teoretiske oplæg og dertil hørende øvelser for at sikre omsætningen til praksis.

Kurserne er lagt som moduler med 2 ugers mellemrum for at understøtte implementeringen til den daglige praksis og samtidig kunne fastholde fokus på ændret praksis.

Kurserne kan til enhver tid justeres og afstemmes efter behov