Konflikt OP løsning

Målgruppe: Lærere og pædagoger

Tema: At kunne opbygge en kultur, hvor konflikter kan blive forebygget eller opløst i nye forståelser, der kun skaber vindere.

Indhold: Konflikter kan opleves som truende eller som situationer, der udløser en vinder eller en taber.

Det er imidlertid muligt at opbygge en kultur, hvor konfliktniveauet dels bliver sænket, og hvor konfliktsituationer bliver en mulighed for dialoger, der giver ny viden.

Konfliktløsning i traditionel forstand er ofte baseret på, at nogen ved hvad der er rigtigt og forkert, og at den ene part dermed har uret.

Opløsningstanken går ud på, at hvis begge parter får lyttet sig til en ny forståelse, vil konflikten dermed blive opløst og nye fremadrettede handlinger bliver mulige.

Begge parter kan komme videre med respekten i behold og måske ligefrem klogere.

Form: Der vil blive vekslet mellem teoretiske oplæg, øvelser og supervision til praksis

Tid: 3 x 3 timer med 14 dages mellemrum

Antal: 20 deltagere

Underviser: Susan Harnow

Kursusted: