Kulturarbejdet i klassen

Målgruppe: Lærere og pædagoger

Tema: At kunne arbejde med en gruppes kultur er både afgørende for udvikling for det sociale liv og for klimaet for indlæring

Indhold: Kurset vil give redskaber til at arbejde med formelle og uformelle normer i en klasse. De faglige mål er ofte de mest debatterede mål, men vejen til disse mål går gennem den enkeltes og gruppens trivsel.

At kunne skabe et rum, hvor der gives mulighed for at tale om den gode kammerat, den gode klasse og hvordan den enkelte og gruppen er med til at skabe præcis den klasse man gerne vil gå i.

En kultur, der gør det muligt løbende at tale om sårbare emner, så man får mulighed for undervejs at justere sin klassekultur og styrke følelsen af fællesskab.

Form: Der vil blive vekslet mellem teoretiske oplæg, øvelser og supervision til praksis

Tid: 3 x 3 timer med 14 dages mellemrum

Antal: 20 deltagere

Underviser: Susan Harnow

Kursussted: