Målsætning og evaluering af sociale kompetencer i klasserummet

Målgruppe: Lærere og pædagoger

Formål: At have fokus på de uformelle kompetencer, som er nødvendige for et godt skoleforløb.

Indhold: Børn måles ofte på faglige mål, så undervisningen kan tilrettelægges så kvalificeret som muligt.

Imidlertid ved vi at børns sociale kompetencer er afgørende for et godt skoleforløb. Kurset tilbyder derfor redskaber til at træne børnene i de nødvendige kompetencer på diverse klassetrin. Vi vil sikre at målene bliver overskuelige for børnene og de professionelle, så begge parter kan få synliggjort udvikling og forandring, og ligeledes få synliggjort områder hos barnet, der kræver yderligere træning.

Form: Der vil blive vekslet mellem teoretiske oplæg, øvelser og supervision til praksis

Tid: 3 x 3 timer med 14 dages mellemrum

Antal: 20 deltagere

Underviser: Susan Harnow

Kursussted: